برچسب

روحانی

استادآقا بیان کرد: استاندار جدید قم ، در استان قبلی محل خدمتش؛ حتی با حوزه علمیه همدان رابطه خوبی نداشت چه برسد به قم

عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی گفت: بعد از تجربه موفق یک استاندار روحانی در قم دیگر خیلی بی معنی است که یک استاندار غیر روحانی را بیاوریم که حتی در استان قبلی محل خدمت خود روابط گرمی با حوزه علمیه همدان نداشته است.