برچسب

حجاب

هاشمی گفت؛ خیزش های منطقه ناشی از فتنه سبز است!

فائزه هاشمی: این خیزش ها و اعتراضات مردمی نه تنها الگو گرفته از انقلاب اسلامی نیست بلکه به نظرم الگوی این مردم جنبش سبز ایران است/ جنبش سبز الگوی انقلاب های منطقه و شمال آفریقا است و انقلابیون اسلام ترکیه را می خواهند که به حجاب و پوشش زنها…

بولتن ناشی حلقه انحرافی ،علت “حذف نیروهای اصیل جریان سوم تیر از دولت” را لو داد

بولتن نویسان حلقه انحرافی این بار سوم تیری های اصیل را هدف آماج اتهامات خود قرار داد، تا پس از صف آرایی این حلقه انحرافی با قشر مذهبی جامعه بر سر موضوع حجاب در ویژه نامه خاتون، این جریان حساب خود را با نیروهای انقلابی همراه با سوم تیر نیز…