برچسب

جبهه پایداری انقلاب اسلامی

واکنش جبهه پایداری به گزارش روزنامه شرق
لقمه چرب معاویه همراه با نماز عارفانه علی

روزنامه شرق که حامی جریان فکری دولت قبل است و بارها به مجلس انقلابی یازدهم بر‌اساس اغراض سیاسی خود تاخته، حال که فرصت را برای بهره‌برداری سیاسی از اتفاقات اخیر مجلس مناسب دیده است، خود را حامی بخشی از نمایندگان مجلس انقلابی معرفی می‌کند تا…