برچسب

اروپا

آدمکشی هیچ! چرا از چراغ قرمز رد شدی؟!

مزروعی رابط تعریف شده سران فتنه با دفتر اتحادیه اروپا در بروکسل است و ارتباط گسترده ای با گروه های ضد انقلاب از جمله منافقین، فدائیان و سلطنت طلب ها دارد. از این روی به نظر می رسد افشای رابطه وی با فدائیان که چیز تازه و عجیبی نیست- نوعی رد…

بی بی سی: ایران اروپا را تحریم کرد

وزیر نفت ایران بدون این که به کشور خاصی اشاره کند، گفته است: «با توجه به برنامه های آینده وزارت نفت به زودی صادرات نفت به بعضی از کشورها قطع می شود».

ای کاش «مجلس ضربه دوم را وارد کند»

بهترین روش برای ایران این است که مجلس شورای اسلامی در یک اقدام فوری- با تهیه طرحی سه فوریتی- دولت را مکلف به توقف صادرات نفت به کشورهای امضاکننده تحریم اتحادیه اروپا بنماید

امام خامنه ای در جمع اتحادیه اسلامی دانشجویان در اروپا : دشمن با حجم وسیع اقدامات در همه ابعاد، در مقابل جمهوری اسلامی، مرتب در حال شکست است

مقام معظم رهبری تأکید کردند: ایران اسلامی در رویارویی با استکبار و شبکه پیچیده و عظیم اقتصادی و تبلیغی وابسته با آن، موفقیتهای چشمگیری داشته، که مقابله با تحریمها و پیشرفت در موضوع هسته ای بخشی از این دستاوردها بوده است و این روند پیروزی…

والستریت ،پاشنه آشیل غرب!

در طول تاریخ ، غرب همواره سعی داشته اصولی برای اداره دنیا ارائه نماید که قالبا این اصول ، سه ویژگی منحصر به فرد دارد و آن ویژگی ها همان زر و زور و تزویر است. غرب بار ها در اقتصاد ، سیاست و دیگر علوم ، یافته های خود را بهترین پنداشتند ،…