برچسب

احمدی نژاد

دشمن در خصوص جریان مهدویت ، به دنبال انحراف و بدل سازی و آمیختن حق و باطل است

آیت الله مصباح یزدی با اشاره به این که تربیت شدگان شیطان با آمیختن حق و باطل قصد انحراف و فریب مردم را دارند، خاطرنشان کرد: این قاعده کلی است که در این دنیا حق صرف نداریم و نمی گذارند که حق واقعی نمایان شود و از سوی دیگر دشمنان برای جذابیت…