برچسب

آیت الله میرباقری

آیت الله میرباقری:
«گام دوم» در بین اسناد راهبردی روحانیتِ شیعه جزء انگشت شمارهاست

عضو مجلس خبرگان معتقد است بیانیه گام دوم به یک معنا حتی قابل مقایسه با «تَنْبیهُ الْاُمَّه» مرحوم نائینی و رساله «حرمت مشروطه» شیخ فضل الله نیست؛ چرا که آن ها در مقیاس راهبَری حوادث ملّی هستند؛ امّا «گام دوم» در مقیاس راهبَری انقلاب اسلامی…

آیت الله میرباقری:
با تولید علم دینی، آرمان های جمهوری اسلامی تبدیل به نقشه راه و جایگزین مدل ها و سبک زندگی غربی می شود

جهان جدید به رهبری لیبرال دموکراسی آمریکا تجسدیافته قوای جهل و استکبار است و در همه نقاط این تمدن می توان مظاهر و نمود های صفات جهل و شیطان را مشاهده کرد. علم تمدن جدید نیز ظلمات است و باید مواظب بود نسبت به آنها تولی پیدا نکنید.