برچسب

آیت الله محسن اراکی

آیت الله اراکی، رئیس مرکز جهانی تقریب مذاهب؛
ایران بدترین نظام بانکی جهان را دارد/ حوزه های علمیه باید نسبت به فقه کلان و اجتماعی پاسخ گو باشند / آقایان جوادی و مصباح، ۲۰ سال با تهاجم به اصل اسلام مقابله کرده اند

تقریباً حوزه ها 20سال در دفاع از اصول و مبانی سرمایه گذاری کردند. شما ببینید نوشته های علمای بزرگوار ما مانند آقای جوادی آملی، آقای مصباح و دیگران در این دو دهه چقدر خدمت کرده اند، در دفاع از چه؟ در دفاع از اصول و مبانی اسلام.