برچسب

آیت الله حسینی میلانی

واکنش آیت الله حسینی میلانی به اظهارات روحانی در باب نقد معصوم:
آیا فردی که اهل علم باشد برای نقد پیامبر به حرف آن اعرابی استناد می کند که بعداً هلاک شد؟/ موقع حرف زدن در محدوده هایی که کار نکردیم وارد نشویم

این چنین بوده که ما حتی در کوچک ترین امورمان در شریعت مقدسه، در مذهب تشیع، در آداب اهل بیت علیهم السلام، برای ما آداب معین شده است. از جمله اموری که باید آداب را در آن رعایت کنیم، حرف زدن است. خود حرف زدن آدابی دارد که انسان چگونه حرف بزند،…