برچسب

آیت الله جوادی آملی

آیت الله جوادی آملی:
برخی در کشور دهه غارت و چپاول راه انداختند/ غافل شدن از بیگانه و اختلاس های نجومی چیزی جز غارت نیست

در نظام، مسئولین خوب کم نیستند که در بعضی موارد متاسفانه کار به دست آنها داده نشده است، لذا باید ارزیابی و آسیب شناسی شود که چگونه کشور غارت شد، و در مرحله بعد با غارتگران به شدت برخورد شود و این آسیب ها در کشور جبران شود.

آیت الله جوادی آملی:
اگر انقلاب اسلامی آسیب ببیند لعنت ابد دامن گیر ما می شود/ خون بسیاری برای این انقلاب داده شد چگونه باید پاسخ این خون ها را داد؟

آیت الله جوادی آملی افزود: انقلاب اسلامی به آسانی به دست نیامده است، اینگونه نیست که بعد از گذشت مدتی این و آن بخندند و مسخره باشد، در واقع ما مسؤول هستیم؛ نباید بیراهه برویم و بازی کنیم، همچنین نباید راه را بر کسی ببندیم و کسی را بازی…