برچسب

آیت الله جاودان

واکنش آیت الله جاودان به اظهارات رئیس جمهور؛
نصیحت به معنی انتقاد نیست/ معنای نصیحت خیرخواهی به همراه فرمانبرداری است

پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم در حدیثی فرمودند که دل مؤمن از سه چیز خالی نیست و یکی از آن ها عبارت است از: «النصیحة لائمة المسلمین». مقصود از ائمۀ مسلمین در این حدیث امامان معصوم هستند و معنی نصیحت، انتقاد نیست! معنی نصیحت، خیرخواهی به…