تخریب شورای نگهبان کماکان ادامه دارد

0 ۳۴۹

محمدرضا خاتمی در ادامه روند تضعیف رسانه ای شورای نگهبان در مصاحبه با ایلنا «در پاسخ به این سوال که راهبرد اصلاح طلبان برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی در اسفندماه چیست؟ ابراز داشت: اصلاح طلبان تجربه ای در سال ۹۲ دارند و آن ، اینکه در بسته ترین فضای ممکن به تاکتیک هایی رو بیاورند که نتیجه انتخابات را به نفع خویش تغییر دهند که در انتخابات سال ۹۲ منجر به پیروزی آقای روحانی شد مسلما آنها امروز نیز از همان تجارب قبلی خویش استفاده می کنند.» خاتمی که از لیدرهای جریان ساختارشکن و تندروی مجلس ششم بود «با بیان اینکه برنامه اصلاح طلبان در انتخابات آینده دلبسته به این نیستند که شورای نگهبان فضای انتخابات را کمی باز تر کند یا نیروهایی که حق دخالت در انتخابات را ندارند به این امر مبادرت نکنند، ابراز داشت: تمام برنامه ریزی اصلاح طلبان متوجه ظرفیت های خودشان است. معتقدیم اگر اصلاح طلبان از ظرفیت های خود استفاده کنند ، حتی اگر شورای نگهبان تمامی چهره های اصلی شان را هم در انتخابات رد صلاحیت کند و اگر احزاب پادگانی بخواهند در انتخابات دخالت کنند باز پیروزی از آن اصلاح طلبان است.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.