همکاری با جبهه پایداری

همانطور که در بیانیه اعلام موجودیت جبهه پایداری در مردادماه سال ۹۰ آمده است؛
»در چنین شرایطی، سامان دادن جبهه پایداری انقلاب اسلامی تحت اشراف جمعی از فقیهان وارسته و آگاه به زمان، به جهت انسجام این ملت مخلص و ولایی که خاستگاه فکری خود را گفتمان انقلاب می داند، امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. جبهه پایداری، فراتر از تفکرات حزبی و گروهی در کنار ملت فداکار و بصیر ایران اسلامی، پاسدار آرمان های انقلاب است. و خود را متعهد به مبانی مکتب امام(ره) می داند که منبعث از فقه و عقلانیت رحمانی و آموزه های قرآنی و اهل بیت(علیهم السلام) است«.
انجام این مأموریت مهم و پاسداری از آرمان های انقلاب، نیاز به گسترش فکر درست در جامعه دارد. لذا برای این منظور کانال کشی در جامعه و ایجاد تشکیلات برای هدایت های فکری امری ضروری می باشد.
مقام معظم رهبری (حفظه الله)، بر ضرورت کانال کشی، تاکید نموده و می فرماید:
» ۱. اعتقاد ما این است که بهترین راه و برترین حربه ای که می تواند راهها را باز کند و هدایت الهی و هدایت انقلابی را در ذهن ها و جان ها بنشاند و به میوه بیاورد؛ یک تشکیلات است. ما عقیده داریم که اگر چنانچه کسانی بخواهند برای انقلاب کار کنند و این ها متشکل نباشند، مجتمع نباشند، نخواهند توانست از لحاظ کمیت آن کاری را بکنند که یک گروه متشکل انجام خواهند داد. تشکیلات یکی از فرائض هر گروه مردمی است که هدفی را دنبال می کنند. تشکیلات یعنی نظم، یعنی تقسیم وظائف، یعنی ارتباط و اتصال، و زنجیره ای کار کردن؛ این معنای تشکیلات است.
۲. کانال کشی در درون جامعه، برای گسترش فکر درست، چه فکر عقیدتی و اسلامی، چه فکر سیاسی و تربیت کادرهای گوناگون، بسیار خوب است؛ این چیز نامطلوبی نیست«.
لذا به جهت تحقق اهداف فوق و ایجاد شبکه منسجم و منظم از افراد ولایی، فرم اعلام همکاری با جبهه پایداری به شرح زیر، ارائه می گردد.
بدیهی است؛ ایجاد این انسجام، به قصد در دست گرفتن قدرت نمی باشد بلکه خاستگاه اصلی آن، رساندن جامعه به سطحی از معرفت و دانایی سیاسی و عقیدتی است. البته این نوع فعالیت ها، به طور طبیعی در انتخابات ها نمود خواهد کرد، لیکن هدف غایی، انتخابات نمی باشد.

همکاری با جبهه پایداری

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .